Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

TH_NPChuK_www (002)

Zakończyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, podczas którego Eksperci Rady przyjęli sprawozdanie za 2022 r. z realizacji zadań związanych z wdrażaniem Narodowego Programu Chorób Układu Kr...

Ponad 8 tysięcy pacjentów skorzystało z sieci kardiologicznej

POST-siec

Z przyjemnością informujemy, że liczba pacjentów włączonych do pilotażu krajowej sieci kardiologicznej, działającej już w siedmiu województwach, przekroczyła 8 tysięcy. Od połowy maja 2023, czyli zale...

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia z podpisem premiera

TH_NPChuK_www (002)

Ponad 2,7 mld zł ma kosztować Narodowy Program Chorób Układu Krążenia (NPChUK) na lata 2022-2032, czyli kompleksowa strategia kardiologiczna. Program będzie koncentrował się na działaniach w 5 kluczow...

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

TH_NPChuK_www (002)

16 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, w trakcie którego prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, podsumował ponad roczny okres realizacji ...

Krajowa Sieć Kardiologiczna już w 7 województwach

TH_zajawka-1

Do pilotażowego programu Krajowej Sieci Kardiologicznej dołączyło właśnie sześć województw: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Oznacza to łatwiejszy i szybszy dost...

Prof. Tomasz Hryniewiecki w Radzie Eksperckiej projektu „Zdrowe Życie”

029_Andrzej_Duda_AKD_GIB_Zdrowe_Zycie_20220603_MBO25052

Prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia powołany został do Rady Eksperckie...

Spotkanie podsumowujące pilotaż sieci kardiologicznej

KSK

23 maja br. w Narodowym Instytucie Kardiologii odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podejmowane działania związane z realizacją programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sie...

Prof. Tomasz Hryniewiecki uczestniczył w I edycji „HEALTHCARE POLICY SUMMIT” zorganizowanej przez IRSS 19 maja 2022 r.

2022-06-02_100007

Podczas I edycji „HEALTHCARE POLICY SUMMIT” – nowego formatu spotkań eksperckich zainicjowanego 19 maja 2022 r. przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych – czołowi polscy kardiolodzy podkreślali potrze...

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o pięć nowych województw

Pilotaż KSK

25 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prof. Tomasza Hryniewieckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii i pełnomocnika ministra zdrowia ...

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie projektu NPChUK

2022-06-08_125747

7 kwietnia 2022 r. w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii i pełnomocnik ministra zdrowia ds. realizacji Narodowego Progr...