Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

TH_NPChuK_www (002)

Zakończyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, podczas którego Eksperci Rady przyjęli sprawozdanie za 2022 r. z realizacji zadań związanych z wdrażaniem Narodowego Programu Chorób Układu Kr...