7 kwietnia 2022 r. w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii i pełnomocnik ministra zdrowia ds. realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia (NPChuK), omówił kluczowe założenia, cele i zasady realizacji tego programu.

Podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań NPChUK, którego projekt obejmuje lata 2022-2032, jest znacznie skuteczniejsze niż dotychczas redukowanie głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Program obejmuje inwestycje w pięciu głównych obszarach dotyczących: pacjentów, kadr medycznych, edukacji, profilaktyki i stylu życia, nauki i innowacji i systemu opieki kardiologicznej.

  • Ponieważ leczenie chorób sercowo-naczyniowych ma często charakter interdyscyplinarny, związany z kilkoma dziedzinami medycyny, np. angiologią, diabetologią czy neurologią, program przewiduje utworzenie kilku multidyscyplinarnych centrów kardiologicznej doskonałości – zaznaczył prof. Tomasz Hryniewiecki.

Projekt Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 został przyjęty przez Radę Ministrów i oczekuje na wpis do wykazu prac legislacyjnych. Zgodnie z założeniami projektu nakłady na realizację programu mają wynosić nie więcej niż 270 mln zł rocznie.

Transmisja z posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia: >>tutaj<<