25 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prof. Tomasza Hryniewieckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii i pełnomocnika ministra zdrowia ds. realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, w trakcie której poinformowano m.in. o rozszerzeniu pilotażu sieci kardiologicznej.

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o kolejne regiony. Będzie realizowany nie tylko na Mazowszu, ale również w woj. pomorskim, małopolskim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim.
Jak zaznaczył minister Adam Niedzielski, jednym z największych wyzwań jest odbudowa zdrowia Polaków i nadrobienie długu zdrowotnego, który wytworzyła pandemia. Jedną z takich kwestii jest kardiologia.

– Bardzo się cieszę, że pilotaż krajowej sieci kardiologicznej przyspieszy i obejmie kolejne województwa. Prace nad nim prowadzimy prawie od roku. Prace nad pilotażem zaczęliśmy od przygotowania tzw. ścieżek pacjenta, czyli gdzie i z jakim rozpoznaniem jest diagnozowany i leczony. Podpisaliśmy umowy z placówkami w województwie mazowieckim i włączamy pacjentów. Aktualnie jest to ok. 800 osób – powiedział prof. Tomasz Hryniewiecki.

Program skierowany jest do pacjentów, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę na udział w nim, będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie.

– Pacjent, który ma podejrzenie choroby kardiologicznej postawione przez lekarza rodzinnego albo kardiologa gdzieś w przychodni oddalonej od dużych ośrodków akademickich i naukowych, jest kierowany na konsultacje do wskazanej placówki. W ciągu miesiąca odbywa się pierwszy kontakt ze specjalistą kardiologiem, który potwierdza – albo nie – rozpoznanie. Jeśli potwierdza, to proponuje najlepsze możliwe leczenie w najlepszym ośrodku. Warunkiem włączenia pacjenta do pilotażu jest zadeklarowanie przyjęcia go z powrotem pod opiekę do podstawowej opieki zdrowotnej po diagnostyce i odpowiednim leczeniu – dodał prof. Hryniewiecki.

***

Program pilotażowy opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880) i jest odpowiedzią na nieustanny wzrost liczby zgonów z powodów chorób układu krążenia. Polska, od dwóch dekad, zaliczana jest przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, do krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Do oceny sytuacji zdrowotnej Polaków, oprócz oceny wskaźników chorobowości i zgonów, należy także ocena rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, otyłość i cukrzyca, należą do głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia, a ich rozpowszechnienie w Polsce jest bardzo duże.
Program poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentem, będzie stanowił postawę do wprowadzania dalszych systemowych zmian w kardiologii